cultuur archeologie erfgoed

Zuurstof voor cultuur

 Cultuureducatie (ENCE)

Drie schooljaren kreeg CO7 ondersteuning voor de ontwikkeling van een ExpertiseNetwerk CultuurEducatie (ENCE) voor de zuidelijke Westhoek. De ENCE's brengen de sectoren cultuur, jeugd en onderwijs bij elkaar. Onder cultuureducatie verstaan we kunsteducatie, erfgoededucatie, leesbevordering, mediawijsheid.

Samen met onder meer de kunstacademies, bibliotheken, cultuurdiensten, jeugddiensten en de scholen in de regio werkte CO7 de afgelopen jaren een cultuureducatief beleid voor de regio uit. Dit resulteerde o.a. in de folder ‘Cultuur in de klas’, Kunstendag voor Kinderen, Boekenkaftdag, educatieve pakketten ‘De Straat van Kaat’ en ‘Erfgoedkids 2.0’, cultuurkampen voor kinderen, vormingsmomenten voor onthaalouders, …

Schrijf je in op de nieuwsbrief cultuureducatie om op de hoogte te blijven.