Gronduit interessant!

Het gewelf van de Ieperlee (18de eeuw)Eén jaar na het opduiken van de Ieperlee aan de Kiekenmarkt, was het deze keer de beurt aan het Vandenpeereboomplein om zijn ingekokerde geheim bloot te geven.

Vanuit twee nederzettingen langs de kronkelende rivier de Iepere groeide in de middeleeuwen de stad Ieper uit tot een Europese grootstad. Deze twee kernen waren gelegen aan de Sint-Maartenskathedraal en de Sint-Pieterskerk. In de loop van de 11de eeuw wordt de Iepere tussen deze twee kernen rechtgetrokken en spreekt men sindsdien van de Ieperlee. De rechttrekking zorgt voor makkelijker bootverkeer in de stad.

Deze rechtgetrokken Ieperlee loopt vanaf de Lombaardstraat langs de Boomgaardstraat en het Vandenpeereboomplein naar de Veemarkt. Pas in de 18de eeuw zal men dit kanaal gaan overwelven, hoofdzakelijk om hygiënische redenen.

Ieper - 1641 - Sanderus © Stadsarchief IeperTijdens de Eerste Wereldoorlog worden grote delen van de Ieperlee weer blootgelegd door de vele bombardementen die de stad volledig vernielen. Na de oorlog wordt beslist om de Ieperlee langs een vernieuwd traject door de binnenstad te loodsen. Hierbij gaat men vermijden dat de rivier op private percelen of achter woningen loopt. De loop volgt de straten, zodat toekomstige werken gemakkelijker kunnen plaatsvinden. Van de delen die niet meer worden gebruikt, wordt het gewelf waar nodig hersteld of wordt de oude loop volledig opgevuld. Sommige rioolbuizen van Ieperse huizen komen tot op de dag van vandaag nog uit in één van die oude kokers.

Nu de werken op het Vandenpeereboomplein zijn opgestart, werd ook verwacht een stuk van de oude koker aan te treffen. Want op het plein buigt de huidige Ieperlee plots af richting de Boezingepoortstraat, terwijl hij vroeger gewoon rechtdoor liep onder de huizen tussen het plein en de Veemarkt.

Plan - Ieperlee - 1920  © Stadsarchief IeperOp een plan uit de Wederopbouwperiode is heel duidelijk te zien waar het nieuwe kanaal is gelegen en waar de oude koker zich bevindt.

Op maandag 26 oktober werd een intact stuk van het oude gewelf over de Ieperlee tijdens een archeologische vondstmelding opgeschoond en ingemeten. De overwelving gebeurde door de aanleg van een tongewelf over de Ieperlee in de gele bakstenen. Tegen het gewelf was een stortpakket aangebracht om het plein op te hogen. Het schervenmateriaal bevestigt de datering van de aanleg van het gewelf in de 18de eeuw, zoals we reeds uit de oude kaarten konden opmaken.

Deze vondstmelding is de start van een groter archeologisch onderzoek dat zal plaatsvinden op het plein en rond de Sint-Maartenskathedraal in functie van de herinrichtingswerken. Hou de facebookpagina en website van CO7 in de gaten voor meer nieuws hierover.

(Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten)

 

Het gewelf van de Ieperlee (18de eeuw)Het gewelf van de Ieperlee (18de eeuw)