Inventaris versus beschermd

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed biedt je een overzicht van waardevol erfgoed in Vlaanderen. Deze inventaris bestaat uit verschillende inventarissen waaronder:

  • de inventaris bouwkundig erfgoed
  • de inventaris archeologisch erfgoed
  • de inventaris landschappelijke erfgoed
  • de inventaris wereldoorlog erfgoed

Binnen het werkingsgebied van CO7 staan er zo’n 4000 items op de Inventaris Onroerend Erfgoed! Via het geoportaal kan je op de kaart zoeken naar verschillende items, of je kan via het formulier ook zeer gericht zoeken.

Opname in de inventaris betekent niet dat het item ook automatisch beschermd is! Er zijn vier mogelijke beschermingsstatuten:

  • een beschermd monument
  • een beschermd cultuurhistorisch landschap
  • een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • een beschermde archeologische site.

Zowel bij opname in de inventaris als bescherming zijn er rechtsgevolgen en heb je voor bepaalde handelingen een vergunning nodig. Er kunnen premies bekomen worden voor de zorg van beschermd erfgoed.

Bij een vastgesteld item op de inventaris moet men rekening houden met bepaalde rechtsgevolgen die verschillen naargelang de inventaris. Zo heb je voor de sloop en functiewijziging van een item in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed een vergunning nodig.

Bij beschermingen zijn veel meer rechtsgevolgen van kracht dan bij een opname in een vastgestelde inventaris. Voor heel wat ingrepen aan een beschermd onroerend goed heb je een vergunning nodig.


Contactpersonen