Kiespijn: artistiek-erfgoedproject in Poperinge

deelnemende leerlingen project KiespijnDe leerlingen van het 5de en 6de MRV (Mode Realisatie Verkoop) van het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut (OLVi) in Poperinge starten met een artistiek-erfgoedproject ‘Kiespijn’. De aanleiding van het traject is Erfgoeddag 2018 op zondag 22 april met als centrale thema ‘Kies voor erfgoed’.CO7 bracht de school in contact met MUS-E Belgium en het Stadsarchief Poperinge. Het project krijgt financiële steun van CANON Cultuurcel.

De jongeren van het 5de en 6de MRV (Mode Realisatie Verkoop) van het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut (OLVi) in Poperinge worden gestimuleerd om samen met beeldend kunstenaar Lara Jakoba Breine te reflecteren over het thema ‘Kies voor erfgoed’.

CO7, het samenwerkingsverband voor cultuur en erfgoed in de Zuidelijke Westhoek, is de partner die dit project coördineert en de verbinding maakt tussen de jongeren en lokale erfgoedthema's en -partners. De experten uit het netwerk van CO7 (Stadsarchief Poperinge) bieden samen met de kunstenaar en de begeleidende docenten van de jongeren een kwalitatieve ondersteuning aan het traject van co-creatie. Het hele traject noopt de jongeren tot zelfreflectie.

Onlangs kwamen de tieners van Kiespijn op Radio 2. Klik op de onderstaande player om het te beluisteren.

Ook in andere regio’s in Vlaanderen worden door erfgoedcellen, FARO en MUS-E Belgium gelijkaardige projecten opgezet n.a.v. Erfgoeddag 2018 met als centrale thema ‘Kies voor erfgoed’. Het project in Poperinge wordt gefinancierd met een dynamo3 projectsubsidie van CANON Cultuurcel en door CO7.

Er wordt toegewerkt naar een toonmoment tijdens Erfgoeddag op zondag 22 april 2018 (Grote Markt Poperinge, 10u30 tot 16u).


Contactpersonen