cultuur archeologie erfgoed

Zuurstof voor cultuur

Colofon 

Dit is de website van de CO7, Cultuurdienst CO7 en Archeo7. CO7 is het samenwerkingsverband voor cultuur, erfgoed en archeologie tussen de gemeenten Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke.

Realisatie

Technische realisatie: DigitalMind
CMS-systeem: eXopera
Vormgeving: Design Sense
Foto's: respectievelijke copyrights
Teksten: CO7

Privacybeleid


Bij elk bezoek aan onze website bewaren wij noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Wij bewaren enkel uw persoonlijke gegevens als u ons deze vrijwillig communiceert (bv. door een formulier in te vullen). Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties. Als u ons via onze site uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen over producten, diensten en evenementen. Contacteer ons indien u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen.

Intellectuele rechten

Alle teksten, foto's of afbeeldingen en ook de lay-out van de website vallen onder de bescherming van het auteursrecht of een andere wetgeving op intellectuele eigendom. Overname van teksten en/of afbeeldingen in hun geheel of gedeeltelijk kan slechts na toestemming van de rechthebbenden.

Aansprakelijkheid

CO7 is niet aansprakelijk voor incorrecte of foutieve gegevens op de website en is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe of indirecte schade. Voor links naar websites of naar webpagina's van derden, waarover CO7 geen zeggenschap heeft wat betreft de inhoud of andere kenmerken, is CO7 in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk.

Cookies

Op deze site kunnen cookies worden gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat door een internetserver naar de PC van de gebruiker wordt gestuurd, en dat zich op de harde schijf installeert, waardoor bij een volgende bezoek de server de gebruiker kan herkennen (bv. uw taalkeuze). U kunt de cookie-ondersteuning uitschakelen via uw internetbrowser.

Inzage en correctie van uw persoonlijke gegevens

Op schriftelijke aanvraag verlenen wij aan de gebruikers toegang tot alle informatie die wij van hen zouden bijhouden. U hebt recht op inzage en correcties van de persoonsgegevens, volgens de geldende wettelijke regels met betrekking tot de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren.

Voor meer informatie of voor klachten over de behandeling van uw persoonsgegevens, kunt u terecht bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Technisch

Deze website wordt het best bekeken met Netscape / Internet explorer 5.0 +, 1024 x 768 schermresolutie en minstens 256 kleuren.

Via de site kun je verschillende documenten raadplegen in pdf-formaat. Indien je geen pdf-formaat kan lezen, kan je de gratis Acrobat Reader installeren.

Voor vragen of opmerkingen over deze site, suggesties en signalementen aan de redactie stuur je een e-mail naar info@co7.be.