cultuur archeologie erfgoed

Zuurstof voor cultuur

 Over Cultuurdienst CO7

Sinds 2008 is er binnen CO7 een afzonderlijke dienst cultuur. Deze dienst wordt aangestuurd door de stuurgroep cultuur, die bestaat uit de cultuurbeleidscoördinatoren van de zeven gemeenten en de coördinator van CO7.

Het accent van de Cultuurdienst CO7 ligt op twee vlakken. Enerzijds heeft de dienst cultuur als taak de inwoners van de regio wegwijs te maken in het culturele landschap. Dit gaat van het aanreiken van adressen van culturele partners, over reglementen en promotiekanalen tot subsidiemogelijkheden op lokaal en bovenlokaal niveau.

Daarnaast wil de cultuurdienst ook op lokaal vlak in de gemeenten zelf een meerwaarde betekenen door in te spelen op hiaten en door projecten te realiseren die de gemeentelijke mogelijkheden overstijgen of aanvullen, ondermeer door de werking van Biblio7. Biblio7 is een specifieke werkgroep binnen Cultuurdienst CO7.  Biblio7 bestaat uit de bibliothecarissen uit de regio en de coördinator van CO7.