cultuur archeologie erfgoed

Zuurstof voor cultuur

In het regionaal cultuurbeleidsplan begint de missie als volgt: “CO7 is het steunpunt voor cultuur in de zuidelijke Westhoek.” Voor CO7, en zeker voor de dienst cultuur, vormt dit dus hét uitgangspunt voor de werking. Inwoners uit de regio die bijvoorbeeld op zoek zijn naar informatie over het culturele veld kunnen hiervoor bij CO7 terecht.

CO7 bouwde een gevarieerd ondersteuningsaanbod uit om kwaliteitsvolle activiteiten op het vlak van cultuur, erfgoed en archeologie te stimuleren en samenwerking te bevorderen. Download de folder om het volledige overzicht te bekijken.

Daarnaast zet Cultuurdienst CO7 ook in op vorming, communicatie, het uitlenen van materiaal en projectsubsidies.

Downloads