cultuur archeologie erfgoed

Zuurstof voor cultuur

De ENCE moeten regionaal partners uit de sectoren cultuur, jeugd en onderwijs bij elkaar brengen. Het netwerk doet aan expertiseopbouw en –uitwisseling en aan de afstemming van vraag en aanbod: welk cultuuraanbod is er; welke initiatieven stimuleren jongeren het best om van cultuur te proeven; naar welke culturele activiteiten zijn jeugdbewegingen of scholen op zoek.

Gedurende 3 schooljaren krijgt CO7 ondersteuning voor de ontwikkeling van een ENCE voor de zuidelijke Westhoek. Hiertoe werd een dossier ingediend in nauwe samenwerking met Dé Acadamie (Ieper) en De Kunstacademie (Poperinge).

Het ENCE wordt een expertisenetwerk rond cultuureducatie voor het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO), de cultuur-en gemeenschapscentra, de bibliotheken, de musea, de jeugdsector, het onderwijs, de (amateur)kunstensector, diverse culturele organisaties en (particuliere) initiatieven,... in de zuidelijke Westhoek. 

Meer info over de ENCE's in Vlaanderen