cultuur archeologie erfgoed

Zuurstof voor cultuur

 Cultuurkuur.be

Het ENCE wordt een expertisenetwerk rond cultuureducatie voor het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO), de cultuur- en gemeenschapscentra, de bibliotheken, de musea, de jeugdsector, het onderwijs, de (amateur)kunstensector, diverse culturele organisaties en (particuliere) initiatieven,... in de zuidelijke Westhoek.

Om deze spelers in kaart te brengen, stimuleren we de invoer in de databank www.cultuurkuur.be een initiatief van CANON Cultuurcel en CultuurNet Vlaanderen. Op cultuurkuur.be kunnen scholen en organisatoren elkaar rechtstreeks contacteren. Organisatoren publiceren hun activiteiten en bereiken meteen de juiste doelgroep. Scholen contacteren organisatoren en gaan met hen aan de slag. Bijkomend wordt er actief gepolst naar de mening van leerkrachten zodat collega's interessante dingen ontdekken.