cultuur archeologie erfgoed

Zuurstof voor cultuur

Het ENCE voor de zuidelijke Westhoek is structureel ingebed in de werking van de netwerkorganisatie CO7. De academies van het DKO in Poperinge en Ieper zijn trekkers in dit dossiers. Deze spelers maken deel uit van de stuurgroep. Daarnaast is het ENCE gebaseerd op de inzet van de spelers van het netwerk, hiertoe worden de nodige  werkgroepen samengesteld.

De stuurgroep bestaat uit:

 • Loes Vandromme: schepen Poperinge (Cultuur, Onderwijs, Sociale Zaken) 
 • Eva Ryde: schepen Ieper (Onderwijs, Jeugd en Gezin, Bibliotheek,...)
 • Tom Deloose: directeur dé Academie Ieper (Brede Schoolwerking)
 • Wim Chielens: directeur De Kunstacademie Popering (BS: Kunstenbad)
 • Marleen Vandenberghe: Directeur scholengemeenschap Colleges Dekenij Ieper
 • Klaas Kindt: coördinator JOC Ieper (A19)
 • Mieke Vanelslande: Forum Jeugdoverleg Westhoek (A19)
 • Steven Reynaert: Verantwoordelijke cultuur, jeugd,.. Mesen (A19)
 • Jolien Degraeve: jeugdconsulent/medewerker bibliotheek Heuvelland
 • Isabelle Verstraete: cultuurfunctionaris Ieper (programmator schoolvoorstellingen)
 • Alexander Declercq: cultuurbeleidscoördinator Ieper
 • Lieven Stubbe: dienst Milieu-educatie Ieper
 • Ook de cultuurverantwoordelijken uit de CO7-regio worden uitgenodigd
 • Het overleg is open voor geïnteresseerden (o.a. Heidi Timmerman, Provincie West-Vlaanderen)