cultuur archeologie erfgoed

Zuurstof voor cultuur

 Praktijkdag

Op maandag 19 oktober 2015 verzamelden in CC Ieper Het Perron 260 directieleden en leerkrachten uit het kleuter- en lager onderwijs voor de praktijkdag ‘Cultuur in de klas’.

ENCE CO7 organiseerde deze dag om de onderwijssector in de Zuidelijke Westhoek te inspireren op het vlak van cultuureducatie en de muzische domeinen in het leerplan basisonderwijs: beeld, muziek, drama, beweging en media.Tijdens deze pedagogische studiedag kregen de onderwijzers tal van goede voorbeelden, tools en concrete ideeën aangereikt. Het programma werd samengesteld vanuit concrete vragen en noden van de onderwijssector.

Tijl Bossuyt opende de praktijkdag met een lezing over het klaverbladmodel, dat leerkrachten een leidraad aanbiedt in de wereld van kunsteducatie. In de voor- en namiddag gingen de deelnemers in kleinere groepen zelf aan de slag. Verspreid over CC Het Perron en dé Academie werden 21 workshops georganiseerd (o.a. improvisatie, illustratie, schaduwspel, fotografie, animatiefilm, verhalen, dans, zingen, …). Een groot deel van deze sessies werd begeleid door leerkrachten van de kunstacademies van Ieper en Poperinge.

’s Middags was er een infomarkt waar verschillende culturele organisaties (uit de regio) hun cultuureducatief aanbod voor het onderwijs voorstellen. De praktijkdag ‘Cultuur in de klas’ werd afgesloten met een lezing door Karel Moons die vertelde over zijn ervaring in het begeleiden van scholen bij de ontwikkeling van leerlijnen voor muzische vorming.

Bekijk hieronder het fotoverslag van de dag!