cultuur archeologie erfgoed

cultuur archeologie erfgoed

Waarvoor kan je bij CO7 terecht?


CO7 bouwde een gevarieerd ondersteuningsaanbod uit om kwaliteitsvolle activiteiten op het vlak van cultuur, erfgoed en archeologie te stimuleren en samenwerking te bevorderen. Download de folder om het volledige overzicht te bekijken.

Adviesverlening en vorming

CO7 verleent advies op maat aan kleine en grote organisaties en privépersonen. We richten vormingsmomenten in rond bepaalde thema’s zoals vrijwilligerswerking, archeologie, digitalisering van erfgoed, enz.

Communicatie

CO7 neemt culturele activiteiten uit de 7 gemeenten graag op in haar communicatie. Schrijf je in op de maandelijkse nieuwsbrief en volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven van onze acties én de laatste weetjes. Het volledige cultuuraanbod uit de regio wordt gebundeld op www.uitindewesthoek.be. Je kunt er niet alleen activiteiten zoeken, maar ook zelf  ingeven.  

Logistiek: uitleendienst

CO7 leent kosteloos materiaal uit aan organisaties en privépersonen voor culturele activiteiten in de CO7-regio. CO7 ontleent onder meer tentoonstellingsmateriaal (kaders, tentoonstellingspanelen, bustes,...), multimedia (scanner, beamer, laptop, projectiescherm,…), opnamemateriaal (digitale recorder, videocamera…).

Financieel: projectsubsidies

CO7 ondersteunt projecten met subsidies. De financiële ondersteuning door CO7 vervangt de bestaande financiële en andere ondersteuning binnen de 7 CO7-gemeenten niet, maar is er aanvullend aan.

Downloads