Premies voor beschermd erfgoed

Voor het beheer van beschermd erfgoed is het mogelijk om een beroep te doen op financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid, zoals de erfgoedpremie.

Je hebt bijna altijd een goedgekeurd beheersplan nodig vooraleer je een erfgoedpremie kan aanvragen. Wil je een premie aanvragen voor een gebouw dat gebruikt wordt voor een erkende eredienst, dan moet je voor dit gebouw eerst een kerkenbeleidsplan opstellen.


Contactpersonen