Regionaal Erfgoeddepot Potyze

Het Regionaal Erfgoeddepot Potyze

Het Regionaal Erfgoeddepot Potyze

Het Regionaal Erfgoeddepot Potyze biedt een oplossing voor de depotnoden van erfgoedcollecties in de CO7 – regio: van museale objecten tot archeologische opgravingsarchieven, objectcollecties, architectonische restanten, afkomstig van diverse eigenaars, van professionele musea tot vrijwillige erfgoedverenigingen.

Het depot zal de functie van nood- en transitdepot opnemen wanneer een bestaand erfgoeddepot aan eventuele verbouwing toe is of voor tijdelijke opslag van collecties in nood.

Voor het deponeren en de bewaring van objecten of collecties in het Regionaal Erfgoeddepot Potyze is er geen eigendomsoverdracht. De erfgoedobjecten blijven altijd het strikte eigendom van de eigenaar.

De opslag in het erfgoeddepot is niet vrijblijvend. De (deel)collectie moet in eerste instantie voldoen aan de opnamevoorwaarden van het erfgoeddepot. Vervolgens zijn er de aanleveringsvoorwaarden bijvoorbeeld m.b.t. registratie en verpakking.