Regionale depotwerking

DEPOTYZE © Piet-Albert Goethals
Erfgoeddepot DEPOTYZE

Behoud en beheer

In samenwerking met erfgoedbeheerders streven we naar een goed behoud en beheer van het erfgoed in de Zuidelijke Westhoek. Het bewaren van het erfgoed op een kwaliteitsvolle en duurzame manier voor toekomstige generaties staat voorop.

Advies en ondersteuning

Veel erfgoedbeheerders zitten met dezelfde vragen en noden op het vlak van collectiebeheer (o.a. deskundig bewaren, verpakken en registreren van hun collecties). De erfgoedconsulent depotwerking is het eerste aanspreekpunt.

Erfgoeddepot DEPOTYZE

CO7 helpt daarnaast mee aan de voorbereiding en de uitbouw van een fysiek erfgoeddepot voor de regio in DEPOTYZE. Het depot is het allereerste regionale erfgoeddepot voor West-Vlaanderen. Op 8 december 2017 vond de officiële opening plaats.

Partners

CO7 is sinds 2010 betrokken bij de regionale depotwerking die ontwikkeld wordt in de Zuidelijke Westhoek. Dit i.s.m. Stad Ieper.


Contactpersonen