Take care

17 februari 2017

De leerlingen van het 5de jaar Verzorging in GO! Technisch atheneum Ieper starten met een artistiek-erfgoedproject. Het thema is ‘Zorg’ naar aanleiding van Erfgoeddag 2017. CO7 bracht de school in contact met MUS-E Belgium, het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart Ieper, het Stadsarchief Ieper en het Yper Museum. Het project krijgt financiële steun van CANON Cultuurcel.

De jongeren worden gestimuleerd om samen met vertelkunstenaar Tilde Vandenbroucke te reflecteren over het thema 'zorg en erfgoed'. Voor de leerlingen van het 5de jaar Verzorging van GO! Technisch atheneum Ieper zijn deze vragen actueel. Ze zijn de zorgverleners van morgen.

De partners brengen uniek bronmateriaal aan zoals historische brieven van patiënten van begin 20ste eeuw, bewaard in het Stadsarchief Ieper. Ook actuele getuigenissen van patiënten uit het psychiatrisch ziekenhuis en antwoorden van inwoners van de regio op de vraag ‘Wat geeft je een goed gevoel in Ieper?’ samengebracht in 2016 i.k.v. project ‘Oe is’t in Ieper’ van het Yper Museum, worden in het traject meegenomen.

Er is ook ruimte voor ontmoeting tussen de leerlingen en de patiënten van het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart in Ieper. De jongeren krijgen de kans om zich te verdiepen in het leven van iemand anders en dit te verbinden met herkenbare elementen uit het eigen leven. Ze worden in het maken van verhalen begeleid door kunstenaar Tilde Vandenbroucke.

Ook in andere regio’s in Vlaanderen worden door erfgoedcellen, FARO en MUSE-Belgium gelijkaardige projecten opgezet n.a.v. Erfgoeddag 2017 met als centrale thema Zorg. Het project in Ieper wordt gefinancierd met een dynamo3 projectsubsidie van CANON Cultuurcel en door CO7.

De resultaten worden getoond tijdens de Opencampus in GO! Technisch atheneum Ieper (zaterdag 22 april) en tijdens Erfgoeddag in PZ H. Hart (zondag 23 april).

Logo Cultuurkuur

logo dynamo3