Veilige opstart

Op 25 juni besliste de Nationale Veiligheidsraad dat enkele maatregelen betreffende activiteiten in de cultuursector vanaf 1 juli versoepelen.

Hiervoor werd, zoals bepaald in de Nationale Veiligheidsraad, in Vlaanderen een protocol opgemaakt door de Minister van Cultuur Jambon, na advies van de GEES en in overleg met de sector.

Basisregels blijven behouden

 • Blijf thuis als je je ziek voelt
 • Houd je aan de algemene hygiënemaatregelen 
 • Houd minstens 1,5 meter afstand*
 • Draag indien verplicht een mondmasker of indien de afstand niet kan gewaarborgd worden
 • Houd bij voorkeur activiteiten buiten of zorg voor een goede ventilatie
 • De grootte van een groep wordt in fase 4 beperkt tot 50 personen (inclusief begeleider)

*Enkel voor kinderen (-12 jarigen) onderling wordt dit principe losgelaten en is er geen distancing verplicht. Begeleiders moeten wel afstand houden.

Wie mag nog niet meedoen?

In functie van de veiligheid van de vrijwilliger (begeleiding groep, ondersteuning achter de schermen…) werd beslist dat:

 • risicogroepen (senioren 65+ en personen met onderliggende medische aandoening) nog niet betrokken worden bij de heropstart*;
 • personen die de laatste 7 dagen zelf ziekteklachten hebben gehad of bij wie in de naaste omgeving ziekte of ziektesymptomen zijn vastgesteld, (tijdelijk) niet mogen meedoen.

*Er werd voor senioren een charter opgesteld dat dient als leidraad voor ouderen en organisaties die met ouderen werkt.

Welke activiteiten mogen nog niet?

Een aantal specifieke maatregelen met betrekking tot ZANG, BLAASINSTRUMENTEN en NAUW FYSIEK CONTACT vind je hier terug.

Evenementen tot en met 200 personen (binnen) en 400 personen (buiten) mogen vanaf 1 juli 2020, op voorwaarde dat

 • de algemene richtlijnen worden gevolgd (hygiëne, afstand, …);
 • de relevante protocollen (cultuur, evenementen, …) worden gevolgd;
 • het event volgens de CERM-tool groen licht krijgt.

Organisatorische maatregelen

Voor een activiteit wordt opgestart dien je:

 • een risicoanalyse uit te werken;
 • een draaiboek op te stellen met veiligheidsmaatregelen;
 • een corona-aanspreekpunt aan te stellen;
 • te werken met inschrijving en registratie.

Communicatie

Het is belangrijk om alle betrokkenen (deelnemers, begeleiding, …) duidelijk te informeren over:

 • deelnamevoorwaarden (wie wel/niet, inschrijven, groepsindeling, …);
 • algemene en specifieke veiligheidsmaatregelen, zowel voor als tijdens de activiteit;
 • concrete afspraken over wat als je ziek wordt na de activiteit.

Dit protocol is opgesteld voor nationale fase 4, loopt van 1 juli tot en met 31 juli en zal regelmatig wijzigen naargelang de aanpak van de crisis.

Aanvullend en binnen de krijtlijnen van dit basiskader kunnen de verschillende subsectoren, organisaties en instellingen hun eigen, dikwijls specifiekere richtlijnen, uitwerken en verspreiden.

Daarnaast hebben lokale besturen hier een grote autonomie in het al dan niet toelaten of opleggen van voorwaarden. Controleer dus ook bij jouw gemeente of stad wat er wel of niet kan.

Het volledige document met alle informatie vind je hier terug.