Tentoonstelling 'I try to imagine how your texture felt like'

Doorheen de geschie­denis van Ieper speelt textiel een belang­rijke rol. In de middel­eeuwen was de stad, naast Brugge en Gent, één van de grootste steden binnen het graafschap Vlaanderen en bij uitbrei­ding Noordwest Europa. Dat aanzien had de stad te danken aan het laken, een warme vervilte wollen stof, die in Ieper werd geprodu­ceerd en verhan­deld.

Deze tentoonstelling brengt een ode aan dit textiel­ver­leden. Via een actuele en artistiek relevante blik van hedendaagse kunste­naars en ontwer­pers. De tentoon­stel­ling wordt samenge­steld door curatoren Carina Diepens en Diana Franssen.

De tentoon­stel­ling gaat door op diverse locaties: Het Perron (exporuimte gelijk­vloers), het Yper Museum, Sint-Pieters­kerk, Satelliet K en Kruitma­ga­zijn. De tentoon­stel­ling is open op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Het onderdeel in Het Perron en het Yper Museum is daarnaast ook te bezoeken tijdens de openings­uren. In de week is een algemeen bezoek mogelijk op afspraak.


Een organisatie van Cultuurcentrum Het Perron, Yper Museum, LUCA School of Arts en met de steun van CO7 en Fedustria 


Uitvoerder

Yper Museum

Wanneer

van zo 10 september 2023 tot zo 12 november 2023

Altijd open

Waar

Yper Museum, Het Perron, Sint-Pieterskerk, Satelliet K en Kruitmagazijn

Ieper
8900 Ieper

Prijs

Gratis

Organisatie

Yper Museum