Erfgoeddag 2021

Campagnebeeld Erfgoeddag 2021
© FARO | Ilse Hermans

Op zaterdag 24 en zondag 25 april 2021 is het Erfgoeddag. 'De Nacht', het voorziene thema van 2020, wordt in 2021 hernomen.

Organiseer je graag zelf een activiteit in onze regio? Dan helpen wij je graag op weg. Neem alvast een kijkje in de inspiratiebrochure en dien jouw activiteit dan uiterlijk maandag 18 januari 2021 in via inschrijven.erfgoeddag.be.
Neem je voor de eerste keer deel? Vraag dan een (nieuw) wachtwoord aan en gebruik deze handleiding.
Opgelet! Herneem je in 2021 jouw activiteit uit 2020 en registreerde je de activiteit al in het inschrijvingssysteem? Zoek jouw inschrijving dan opnieuw op, controleer jouw activiteit en dien ze opnieuw in. Pas dan is de activiteit opnieuw opgenomen. Een nieuwe activiteit voorstellen kan natuurlijk ook!
Welke activiteiten kunnen het allemaal zijn? De mogelijkheden zijn eindeloos: workshop, demonstratie, tentoonstelling, fietstocht, wandeling, filmvoorstelling, multimedia-presentatie, theatervoorstelling, concert, evocatie, markt, rondleiding, lezing, debat, quiz, zoektocht …

Je activiteit coronaproof organiseren?
Als organisator zit je waarschijnlijk met heel wat vragen: mag je groepen ontvangen? Hoeveel? En hoe leid je ze dan veilig rond? Welke veiligheidsmaatregelen moet ik nemen? Lees alles erop na in een helder FARO verslag
Op 21 januari 2021 organiseert FARO de digitale infosessie 'Hoe organiseer je een virusveilige Erfgoeddagactiviteit?'
Praktische wijzigingen aan jouw activiteit blijven tot aan Erfgoeddag 2021 doorstromen naar erfgoeddag.be en de UitinVlaanderen-databank.

Erfgoeddag blaast 20 kaarsjes uit. FARO is op zoek naar jouw verhalen, herinneringen en belevenissen van de voorbije jaren.


Samen met je inschrijving kan je online ook het nodige promotiemateriaal bestellen. Voor het nationale promotiemateriaal betaal je steeds handelings- en verzendingskosten. Daarom wil CO7 het gewenste promotiemateriaal voor de regio bundelen, in z’n totaliteit bestellen en één keer de handelings- en verzendingskosten betalen.
Geef het gewenste nationale promotiemateriaal door per mail (in plaats van het in te voeren in de databank van FARO). Erfgoedcel CO7 verspreidt het bestelde nationale promotiemateriaal en betaalt de kosten.


Als organisator van een Erfgoeddagactiviteit kan je de ErfgoedApp gebruiken om extra informatie aan te bieden aan je bezoekers.


Uit evaluatie blijkt dat een activiteit succes heeft wanneer deze een uniek karakter heeft. Mensen komen graag eens op een bijzondere locatie of doen graag iets dat anders niet mogelijk is. Presenteer je activiteit op een locatie gelinkt aan het thema of gun het publiek een blik achter de schermen. Probeer nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan, kijk eens over het muurtje. Houd er rekening mee dat ook op Erfgoeddag gezinnen een belangrijke doelgroep vormen.

Ondersteuning vanuit Erfgoedcel CO7

Je kan Erfgoedcel CO7 altijd contacteren om mee na te denken over ideeën of activiteiten.
Er is praktische ondersteuning voorzien via de CO7-uitleendienst.
Er is financiële ondersteuning mogelijk via het projectsubsidiereglement van Erfgoedcel CO7 – indiendatum uiterlijk 1 januari 2021.


Contactpersonen