Master Geschiedenis / Culturele Studies

Participatieve project ‘Passchendaele Archives’
Stage kenniscentrum Memorial Museum Passchendaele 1917

Opdracht: De stage loopt enerzijds binnen het participatieve project ‘Passchendaele Archives’. Meer informatie over dit project vind je via volgende link.
Je onderzoekt de omstandigheden en de locatie waar(in) een soldaat sneuvelde aan de hand van war diaries, regimentsboeken en ander archiefmateriaal. Vaak gebeurt dit op vraag van de familie en nadien bezorg je hen dan ook alle gevonden informatie. Via een online database wordt het onderzoek voor het grote publiek ontsloten. Aansluitend hierbij ondersteun je bezoekers in het kenniscentrum in hun zoektocht naar historische informatie.
Contact: Steven Vandenbussche (directeur MMP1917)

Stage in (het kenniscentrum van) het In Flanders Fields Museum

Als stagiair bij het In Flanders Fields Museum word je zo veel als mogelijk betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de publieksactiviteiten (tentoonstellingen, conferenties, lezingen en evenementen).
Elke stagiair wordt ingezet in de lopende onderzoeksprojecten: de Namenlijst, de personenverhalen en de historische toponiemendatabank. En er wordt afgetoetst of de stagiair kan ingezet worden in bepaalde specifieke projecten.
Contact: Annick Vandenbilcke (wetenschappelijk medewerker In Flanders Fields Museum)