Op zoek naar relicten van de 3e slag bij Ieper

2 oktober 2017

Sinds mei 2017 worden er archeologische opgravingen uitgevoerd in de gemeente Zonnebeke. Het projectgebied lag tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Duitse Hinterland tot en met de 3de Slag bij Ieper. Het archeologisch onderzoek levert dan ook heel wat sporen op uit de Eerste Wereldoorlog. 100 jaar na deze slag wordt op zaterdag 7 oktober 2017 een publieksnamiddag georganiseerd bij een goed bewaarde Duitse bunkerstelling aan de Tresoriersstraat.

Na de opgravingen op het traject van de nieuwe fluxysgasleiding van de voorbije jaren, gaat dit jaar weer een opgraving op een lang en smal tracé door het oorlogsgebied in de Westhoek door. Het gaat om een opgravingssleuf van 12m breed over een lengte van ongeveer 3km. Na een bureau-onderzoek waren er reeds 17 interessante zones in kaart gebracht waar sporen uit de Eerste Wereldoorlog werden verwacht. De twee belangrijkste zones waren de hoofdloopgraaf van de Duitse Albrechtstellung vlakbij de Nonnebossen en een Duitse bunkerzone aan de Tresoriersstraat. Momenteel is het onderzoek in deze laatste zone in volle gang en zijn er nu resten gevonden van minstens 4 bunkers. De onderzijde van de bunkers zijn goed bewaard, waaronder ook delen van de houten vloeren. Of er ook verbindingen waren tussen de verschillende bunkers moet deze week verder duidelijk worden.

Publieksdag

Om het publiek met de opgraving en de resultaten te laten kennismaken, wordt nu zaterdagmiddag 7 oktober de site éénmalig opengesteld. Tijdens de rondleiding krijg je de ontwikkeling van de oorlog voor deze specifieke zone en kan je de opgravingsresultaten ter plaatse bekijken.

Overdracht vondsten

Om de ontsluiting van een deel van deze vondsten mogelijk te maken, draagt Aquafin NV de vondsten over aan het Memorial Museum Passchendaele 1917. Topstukken uit deze opgraving zijn voorlopig een fragment van de voorzijde van een tank en een paardenzadel.

Praktische informatie

  • Begeleide wandeling om 14, 15 en 16u
  • De site is gelegen ter hoogte van Tresoriersstraat 10 te Zonnebeke
  • Parkeren kan in de weide tegenover de site in Tresoriersstraat
  • Stevig schoeisel is aangewezen