Provinciale subsidies voor onroerend erfgoed

3 februari 2021

Onroerend erfgoed in West-Vlaanderen onderhouden, in stand houden en ontsluiten is belangrijk. De Provincie wil die activiteiten dan ook ondersteunen en stimuleren.

Vanaf 1 februari 2021 kan de Provincie in drie gevallen steun voorzien:
• voor onderhoud van onroerend erfgoed door maatwerkbedrijven
• voor kleine herstellingen aan niet-beschermd onroerend erfgoed
• voor het ontsluiten van onroerend erfgoed

Wie kan een aanvraag indienen?
Gemeenten, kerkbesturen, andere lokale besturen en andere erfgoedeigenaars of -beheerders (scholen, zorginstellingen, ...).

Meer informatie over deze subsidies is hier te vinden.

Meer informatie over andere financieringsbronnen vind je hier.