Subsidies

CO7 ondersteunt erfgoedprojecten en gemeentelijke voorbeeldprojecten met projectsubsidies.

COkent een werkingssubsidie toe aan musea en culturele archiefinstellingen met een kwaliteitslabel die beantwoorden aan de criteria om te worden ingedeeld bij het lokale niveau.

De financiële ondersteuning door CO7 vervangt de bestaande financiële en andere ondersteuning binnen de zeven CO7 gemeenten niet, maar is er aanvullend aan.