Erfgoeddag maakt school! - Erfgoeddag 2022

Inspiratiebrochure Erfgoeddag 2022
© Flore Deman

Onder het motto Erfgoeddag maakt school! duikt Erfgoeddag in 2022 in het rijke schoolleven en -verleden. Noteer nu alvast Erfgoeddag 2022, zondag 24 april, en de hele daaropvolgende Erfgoeddag-week voor scholen, van maandag 25 april tot en met vrijdag 29 april.  
Aangezien de spreiding van de activiteiten over meerdere dagen vorig jaar duidelijk naar meer smaakte, willen we dit in de CO7-regio in 2022 ook opnieuw zo organiseren. 

Alle enthousiaste initiatieven die plaatsvinden op zondag 24 april of de dagen eraan voorafgaand of erna kunnen ingevoerd worden in het inschrijvingssysteem. Erfgoeddag is het moment om het lokale erfgoed in de kijker te plaatsen. Elke activiteit moet een duidelijke link hebben met roerend en immaterieel erfgoed.

De week erna, van maandag 25 tot en met vrijdag 29 april 2022, breien we een vervolg aan het publieksevenement, en verschuift de focus naar leerkrachten en leerlingen. Tijdens die week nodigt Erfgoeddag je uit om erfgoed mee in de kijker te zetten bij zoveel mogelijk scholen en klassen. 

Alle initiatieven verschijnen na goedkeuring op UiT in Vlaanderen, Uit in de Westhoek en op www.erfgoeddag.be

Meteen zin om aan de slag te gaan? Op zoek naar inspiratie? De inspiratiebrochure Erfgoeddag zet je op weg.

Welke activiteiten kunnen het allemaal zijn? De mogelijkheden zijn eindeloos:  workshop, demonstratie, tentoonstelling, fietstocht, wandeling, filmvoorstelling, multimedia-presentatie, theatervoorstelling, concert, evocatie, markt, rondleiding, lezing, debat, quiz, zoektocht, … 

Activiteiten kunnen ingeschreven worden tot en met vrijdag 14 januari 2022. Hoe sneller je inschrijft, hoe sneller je weet of je activiteit in orde is. Je kan je activiteit hier inschrijven.

Voor scholen

  • Op bezoek gaan bij een museum, archief, erfgoedvereniging, molen … en zich te laten verrassen door een uniek Erfgoeddag-aanbod.
  • Een ‘erfgoedexpert’ op bezoek vragen in de klas.
  • Zelf met een erfgoedpakket aan de slag in de klas.

Ondersteuning vanuit CO7

Je kan CO7 altijd contacteren om mee na te denken over ideeën of activiteiten.
Er is praktische ondersteuning voorzien via de CO7-uitleendienst.
Er is financiële ondersteuning mogelijk via het projectsubsidiereglement van Erfgoedcel CO7 – indiendatum uiterlijk 1 januari 2022.

Indien nodig kan CO7 een vergoeding voorzien voor een gids of spreker die de activiteit in goede banen leidt. Gelieve hiervoor uiterlijk op 14 januari contact op te nemen.


Contactpersonen