Subsidies

CO7 ondersteunt erfgoedprojecten en culturele voorbeeldprojecten met projectsubsidies.

De financiële ondersteuning door CO7 vervangt de bestaande financiële en andere ondersteuning binnen de zeven CO7 gemeenten niet, maar is er aanvullend aan.

Andere subsidiekanalen

Vlaamse overheid

 

De Vlaamse overheid kent subsidies toe aan o.a.

Met de subsidiewijzer vind je de subsidies van de Vlaamse overheid die voor jou van toepassing zijn. Een volledig overzicht vind je hier.

Cultuurkuur

Via Cultuurkuur kunnen scholen tot maximum 2.000 euro krijgen voor een creatief schoolproject in samenwerking met een culturele partner (dynamo PROJECT) of voor een samenwerking met de academie (Kunstkuur). Met dynamoOPWEG kan elke school gratis met De Lijn naar culturele bestemmingen.

Provincie West-Vlaanderen

De Provincie West-Vlaanderen subsidieert het onderhoud, instandhouding, ontsluiting en het bezoek aan erfgoedlocaties. Een overzicht van alle provinciale subsidies vind je hier. Via het Plattelandsloket West-Vlaanderen vind je meer info over Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling in de provincie.

Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. Regelmatig zijn er programma’s, fondsen zoals Buurten op den buiten. Ook voor het behoud van erfgoed zijn verschillende subsidielijnen.

Vlaams Audiovisueel Fonds

Het Vlaams Audiovisueel Fonds ondersteunt lokale cultuurspelers, zoals cultuur- en gemeenschapscentra en bibliotheken, die ofwel een filmprogrammatie ontwikkelen of bovenlokaal tot een gezamenlijk initiatief komen rond filmcultuur. Mogelijke subsidielijnen voor deze cultuurspelers zijn de Springplankpremie, steun aan de Vertoning van Vlaamse Auteursfilms en projecten Regionale Spreiding .

Cera investeert met haar maatschappelijke werking op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Vier keer per jaar kun je een aanvraag indienen bij je regionale adviesraad.

Steunpunt OP/TIL bundelt heel wat tips om voor je project een financieringsmix op te stellen (o.a. met crowdfunding).

Wil je financiële ondersteuning bij werken aan je woning, check dan zeker ons overzicht!