Subsidies voor culturele voorbeeldprojecten

Één van de doelstellingen van CO7 is ruimte geven aan innovatie en creativiteit. CO7 doet dit door het stimuleren van ontwikkeling en verduurzaming van goede praktijken op vlak van cultuur. Om deze impulsen te geven wordt ingezet op financiële ondersteuning van culturele voorbeeldprojecten met een bovenlokale uitstraling.

Praktisch

Dit project kreeg een subsidie in 2021

  • Zalige Zonden (€ 1050), een productie van vzw Radio Sanseveria

Deze projecten kregen een subsidie in 2020

  • MEET/MEAT (€ 2000), een project van SMSI Heilige Familie Ieper
  • White Sheets (€ 750), een expo onder impuls van Christophe Dehaene ism Cultuurdienst Heuvelland