Subsidies voor culturele voorbeeldprojecten

Één van de doelstellingen van CO7 is ruimte geven aan innovatie en creativiteit. CO7 doet dit door het stimuleren van ontwikkeling en verduurzaming van goede praktijken op vlak van cultuur. Om deze impulsen te geven wordt ingezet op financiële ondersteuning van culturele voorbeeldprojecten met een bovenlokale uitstraling.

Praktisch

Deze projecten kregen een subsidie in 2022

Dit project kreeg een subsidie in 2021

Deze projecten kregen een subsidie in 2020