Biblio7

De bibliotheken binnen CO7 hebben een jarenlange traditie van projectmatig samenwerken en onderzochten van hieruit welke structurele samenwerking mogelijk is. In een beleidsplanningstraject o.l.v. Bart Noels en Toon Berckmoes (IDEA Consult) werden een visie, doelstellingen en thema’s voor de periode 2020-2025 bepaald.

Infographic Biblio7

Het traject resulteerde in een ontwerp van beleidsplan 2020-2025 waarin per domein zowel een stand van zaken werd gemaakt (wat is er op vandaag?) en ambities en doelstellingen werden geformuleerd (waar willen we naartoe?). Die zullen enerzijds geïntegreerd worden in de gemeentelijke beleidsplanning en anderzijds binnen de werking van CO7.