Subsidies voor erfgoedprojecten

Erfgoedcel CO7 geeft financiële ondersteuning aan projecten die het lokaal cultureel erfgoedveld versterken. Het gaat om projecten rond roerend en immaterieel erfgoed (o.a. archieven, boeken, museumstukken, werktuigen, volksverhalen, liederen en tradities), zoals tentoonstellingen, publicaties, wandelingen …

Praktisch

  • De aanvrager is een instelling, organisatie, vereniging of individu met of zonder rechtspersoonlijkheid
  • Min. 250 euro en max. 1.250 euro
  • Indiendata: 1 januari, 1 mei of 1 oktober
  • Meer info in het reglement
  • Aanvragen met aanvraagformulier
  • Na het project bezorg je een evaluatieformulier

Deze projecten kregen een subsidie in 2021

Deze projecten kregen een subsidie in 2020

Deze projecten kregen een subsidie in 2019

  • 'Smakelijk op Stap', een theaterwandeling van De Lovie (€ 650)
  • 'De Berlijnse Muur - Symbool van de Koude Oorlog', een tentoonstelling met randprogrammatie in de commandobunker in Kemmel (€ 950)

Deze projecten kregen een subsidie in 2018

Deze projecten kregen een subsidie in 2017

Deze projecten kregen een subsidie in 2016