Steen- en buizenbakkerijen Dumoulin

Na de vernielingen van de Eerste Wereldoorlog was er in de Westhoek een grote nood aan bouwmaterialen. Joseph Dumoulin (1895-1981) richtte in 1922 een eerste steenbakkerij op in de wijk Hagebos in Langemark. In 1926 nam hij de steen- en buizenbakkerij van Menu in Wijtschate over. Waar er in Langemark voornamelijk bakstenen werden geproduceerd, kon hij hier zijn productie diversifiëren met het maken van draineerbuizen en holle stenen.1

Steenbakkerij in Langemark

Jozef Dumoulin in 1975 bij de Tunneloven in Langemark
© familie Dumoulin

In 2023 is de tunneloven van de Steenbakkerij in Langemark volledig gesloopt. Vooraleer de sloop plaats vond, heeft de firma NX2 de site volledig opgemeten, luchtbeelden met een drone gemaakt en een virtuele rondgang van de binnenkant en de buitenkant van de tunneloven gerealiseerd.

 

Op de Vrijbosroute kan je nu op de plaats waar ooit de steenbakkerij stond twee infoborden vinden met de geschiedenis van de steenbakkerij en het verhaal van het Lancaster vliegtuig dat op het einde van WOII in een kleiput van de steenbakkerij neerstortte.

Steen- en buizenbakkerij in Wijtschate

Steenbakkerij Dumoulin te Wijtschate in sneeuwlandschap

© PSSST Creative agency

In 2022 liep reeds een project rond de Steen- en buizenbakkerij in Wijtschate. De bedoeling was om errond een gemeenschap samen te brengen. COmaakte toen samen met productiehuis PSSST een documentairefilm. In de fabriek werden drainagebuizen gemaakt voor de wederopbouw van de Westhoek. De fabriek werd in 1975 gesloten en staat sindsdien te verkommeren. Op 11 juni 2022 werd de film voor de eerste keer vertoond op een heus volksfeest in Mesen.

Ontdek hier de trailer!

De site wordt sinds 2018 meer toegankelijk gemaakt via

Andere filmpjes

Partners

Het project in Wijtschate kwam tot stand met medewerking van:

Logo PSSST creative agency

Logo 'Vlaanderen verbeeldt'


1 Meer informatie? Lees hiernaast de tekst van Koenraad Dumoulin of lees het artikel Mechanisering en automatisering in de golfkeramische sector. Steen- en buizenbakkerij Dumoulin in Langemark en Wijtschate (ca.1922-1980) van Kim Descheemaeker.