Behoud en beheer

DEPOTYZE © Piet-Albert Goethals

Erfgoeddepot DEPOTYZE

In samenwerking met erfgoedbeheerders streven we naar een goed behoud en beheer van het erfgoed in de Zuidelijke Westhoek. Het bewaren van het erfgoed op een kwaliteitsvolle en duurzame manier voor toekomstige generaties staat voorop.
Veel erfgoedbeheerders zitten met dezelfde vragen en noden op het vlak van collectiebehoud en- beheer:

• deskundig bewaren en (duurzaam) verpakken
• collectieregistratie en –digitalisatie
• correct hanteren en transporteren
• actieve conservatie en restauratie
• onderzoek en ontsluiting
• collectie waarderen
• selectie en eventuele afstoting
• objecten herbestemmen
• opmaak en actualisatie collectieplan
• opmaak en actualisatie calamiteitenplan (samenstellen calamiteitenkit)
• …

De erfgoedconsulent depotwerking is het eerste aanspreekpunt.

Erfgoeddepot DEPOTYZE

CO7 helpt daarnaast mee aan de uitbouw van een fysiek erfgoeddepot voor de regio in DEPOTYZE. Het depot is het allereerste regionaal erfgoeddepot voor West-Vlaanderen. Op 8 december 2017 vond de officiële opening plaats.

Partners

CO7 is sinds 2010 betrokken bij de regionale depotwerking die ontwikkeld wordt in de Zuidelijke Westhoek. Dit i.s.m. Stad Ieper.

Contactpersonen