Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.co7.be

Gebruik van de CO7-website

De informatie op www.co7.be is bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Gebruik van teksten en beelden voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits een correcte bronvermelding: ‘Bron: CO7, www.co7.be’.

CO7 stelt de website zorgvuldig samen en onderhoudt die ook zorgvuldig. Bronnen zijn de wetgeving en andere betrouwbaar geachte bronnen. CO7 doet er alles aan om die informatie zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kunnen we de juistheid en actualiteit van de informatie niet honderd procent garanderen. Elk geval is specifiek en in zijn context te bekijken.

Ook wat betreft de interpretatie en toepassing van de wetgeving, maakt CO7 gebruik van betrouwbaar geachte bronnen zoals eerdere rechtspraak en rechtsleer. Maar we kunnen de beoordeling van rechtbanken en hoven, die soeverein oordelen, niet voorspellen.

Bedenkingen of twijfels bij de informatie kun je laten weten aan info@co7.be of via ons contactformulier.

Gebruikers van de diensten van CO7 kunnen met hun specifieke vragen en opmerkingen terecht op info@co7.be.

Informatie van derden, producten en diensten

Bij onze informatie linken wij soms door naar websites van derden, producenten en diensten. Ook die informatie volgen wij zo goed mogelijk op. CO7 is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Heb je ergens een link ontdekt die niet meer werkt of waarvan je de juistheid betwijfelt? Laat het weten aan info@co7.be

Privacy

CO7 hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Een deel van de informatie op de website is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Maar om toegang tot alle informatie te krijgen, vragen we je te registreren en om persoonlijke informatie te geven. In dat geval behandelen wij die gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste informatie online te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

Je persoonsgegevens worden dus niet bekendgemaakt aan derden noch worden zij aangewend voor direct-marketingdoeleinden.

Je hebt altijd toegang tot je persoonsgegevens en je kunt de juistheid ervan verifiëren. Je hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met je persoonsgegevens te (laten) verbeteren. Het volstaat daartoe contact op te nemen via het emailadres info@co7.be

CO7 treft de noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens.

De CO7-website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van je computer terechtkomt wanneer je de website raadpleegt . De code die in de cookie verwerkt is, maakt het mogelijk de PC/laptop/… te herkennen bij een volgend bezoek en de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

De website maakt occasioneel gebruik van ‘pop-ups’.

Wijzigingen

CO7 behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Klachten

Ben je ontevreden over de door CO7 aangereikte informatie of geleverde dienstverlening? Dan kun je terecht bij de algemeen coördinator, Rosita Boussemaere, via coordinator@co7.be. Je kunt haar ook bereiken op het nummer 0472 93 77 99.

We garanderen dat elke klacht met de grootste zorg en discretie behandeld wordt.