Inventariseren bouwkundig erfgoed

Inventaris Bouwkundig erfgoedOpzet

De Inventaris Onroerend Erfgoed is een lijst met waardevol archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed in Vlaanderen. Dertig jaar geleden werd de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed opgesteld in de streek. In de Westhoek staan er zo’n 3.000 gebouwen op de inventaris: hoeves, arbeiderswoningen, herenhuizen, maar ook fabrieken, pastorieën, winkels, scholen … Enkele toppers op deze inventaris zijn beschermd als monument. 

In samenwerking met de zeven gemeentes binnen ons werkingsgebied actualiseert en waardeert CO7 de Inventaris Bouwkundig Erfgoed. Een actuele inventaris is nodig om een onderbouwde visie voor het erfgoed te kunnen maken.

Heb je een foutje gezien op de Inventaris? Laat het weten aan collega Laura.

Vrijwilligerstraject

Tussen 2020 en 2022 actualiseerde CO7 met een team van 25 vrijwilligers zo'n 3.000 items op de Inventaris Bouwkundig Erfgoed. De vrijwilligers gingen ter plaatse en namen telkens een foto.