Erfgoeddepot DEPOTYZE

logo DEPOTYZEDEPOTYZE is een gezamenlijk depot voor erfgoedcollecties van verscheidene erfgoedbeheerders (professionele musea, gemeenten, kerkfabrieken tot vrijwillige erfgoedverenigingen en privé-eigenaars) uit de regio. Het depot wordt voor de helft gebruikt voor de collecties van Stad Ieper en de andere helft is bestemd voor collecties uit de regio.
DEPOTYZE is eveneens een erkend onroerenderfgoeddepot voor de opslag van archeologische opgravingsarchieven en architectonische restanten.
Daarnaast is het een nood- en transitdepot voor tijdelijke bewaring (ramp, dringende restauratie, overlijden eigenaar of stopzetting van erfgoedvereniging enz.). Er worden geen documentaire collecties opgenomen gezien de functie die het Stadsarchief Ieper vervult.

Contact

Contactpersonen