Herinneringen voor de toekomst

Klas op bezoek in het archief VleterenIn teken van het Erfgoeddagthema van 2015 ‘ERF!’ werkten FARO, MUS-E en vijf erfgoedcellen samen aan een artistiek erfgoedtraject.

Hierin legden vijf kunstenaars op vijf verschillende scholen in Vlaanderen en Brussel een erfgoedtraject af waarin de kinderen op een creatieve manier kennis maakten met de herinneringen die schuil gaan in hun eigen streek.

Binnen de CO7-regio in Oostvleteren wakkerde kunstenaar Joke Neyrinck (Jook) deze herinneringen opnieuw aan in de graadklas 5 & 6 van juf Ilina uit Basisschool Klavertje 3.

De klas doorliep vier ateliers en ging van start met een bezoek aan de archiefdienst in Vleteren. Daar gaf archivaris Tijs Goethals een rondleiding waarin hij hun verhalen over Vleteren vertelde.

Om daarna opnieuw weer de materiële herinneringen zoals De Meestermolen in Oostvleteren boven te halen. Hier leerden ze ook molenaar José Marchand kennen.

Kermisaffiche Oostvleteren 1898Na het vele bijleren was het aan de klas om zelf aan de slag te gaan. Gebaseerd op kermisaffiches uit het archief en de vele verhalen uit het verleden mochten de kinderen hun eigen kermiswereld samenstellen.

Ook met een digitale manier van tekenen konden ze heden en verleden samenbrengen.

Nieuwsgierigen naar het verloop van het project konden dit volgen op de blog dat de scholen bijhielden: https://herinneringenvoordetoekomst.wordpress.com/

Op zondag 26 april 2015 werden de resultaten van de afgelegde trajecten tentoongesteld. In de Sceure in Oostvleteren kon je zowel de animatiefilmpjes als de originele exemplaren van affiches en kermisspelen van dichtbij bewonderen.

Partners

  • MUS-E is een platform voor professionele kunstenaars die vanuit een sociaal en maatschappelijk engagement hun kunstpraktijk vertalen in artistieke trajecten binnen het onderwijs, de vrije tijd en de welzijnssector.
  • FARO beantwoordt als steunpunt voor cultureel erfgoed de meest uiteenlopende vragen. Hoe? Aan de hand van ondersteuning, advies, informatie en diverse vormingen. Ook organiseert FARO vzw ieder jaar Erfgoeddag. Cultureel erfgoed staat die dag in de kijker en dan kan het publiek proeven van roerend en immaterieel erfgoed aan de hand van meer dan 600 gratis, laagdrempelige activiteiten.
  • ERFGOEDCELLEN maken het erfgoed uit de eigen stad of regio toegankelijk voor het brede publiek. Daarbij schenken ze aandacht aan het behoud en beheer van roerend en immaterieel erfgoed. De volgende vijf erfgoedcellen stapten mee in het project Herinneringen voor de toekomst: Erfgoedcel Brugge, Erfgoedcel Brussel, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, Erfgoedcel CO7 en Erfgoedcel Noorderkempen.
  • in samenwerking met de KUNSTENAARS: Marian Lesage, Tine Guns, Joke Neyrinck/Jook, Sophie Vanhomwegen en Bart Braeken/PercussieBart
  • VIJF SCHOLEN stapten mee in het traject om samen te ontdekken hoe het is om met erfgoed creatief aan de slag te gaan: Sint-Joost-aan-zee in Brussel, Klavertje 3 in Oostvleteren, Kameleon in Turnhout, Mozaïek in Sint-Kruis Brugge en De Griffel in Maasmechelen.