Intergemeentelijk archief Poperinge-Vleteren

Waarderingstraject van de kunstcollectie van de stad Poperinge Intergemeentelijk Archief Poperinge-Vleteren

In 2017 startten het stadsarchief en de cultuurdienst van Poperinge samen met FARO een traject over collectieplanning. Het doel was om kennis en expertise te vergaren voor de opmaak van een eigen collectiebeleidsplan, met aandacht voor: missie en visie, beschrijving, waardering en profilering. Door vervolgens ook de kunstwerken, het cultureel erfgoed en de erfgoedgemeenschap van Poperinge in kaart te brengen, verworven ze voldoende inzicht om te bepalen waar de collectie voor staat en welke waarden hierbij van belang zijn.
Opdracht:

  • Het inschalen en waarderen van de huidige schilderijencollectie (200 kunstwerken) van de stad binnen het collectieprofiel.
  • Een kritische analyse van de waardenschaal die bij de uitbreiding van de collectie toegepast wordt.

Contact: Tijs Goethals (intergemeentelijk archivaris Poperinge-Vleteren) en Jessy Clynckemaillie (cultuurdienst Poperinge)