KVR wordt AKV

15 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 wordt de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR) definitief vervangen door de nieuwe amateurkunstenvergoeding (AKV). Net zoals de KVR is de nieuwe AKV een vergoeding voor artistieke prestaties in opdracht, afgestemd op de activiteiten van amateurkunstenaars. Aan welke voorwaarden moeten uitvoerders en opdrachtgevers voldoen? En met welke overgangsmaatregelen moet je rekening houden?

Voorwaarden voor de uitvoerder

De AKV is enkel bedoeld voor artistieke activiteiten, net zoals de huidige KVR. Artistiek-technische activiteiten of artistieke-ondersteunende activiteiten komen niet in aanmerking. Als uitvoerder betaal je geen belastingen op de amateurkunstenvergoeding.
  • De AKV bedraagt maximaal € 77,22 per dag per opdrachtgever. Bovenop dit bedrag kun je reële verplaatsingsonkosten recupereren voor maximaal € 22,06 per dag.
  • Je kunt als uitvoerder maximaal 30 dagen per jaar gebruik maken van de AKV.
  • Je kunt maximaal 7 opeenvolgende dagen door dezelfde opdrachtgever betaald worden via de AKV.
Wil je vergoed worden voor educatieve of begeleidende prestaties (bijvoorbeeld als artistieke coach of als dirigent)? Dan kun je betaald worden via het verenigingswerk. (het hervormde artikel 17) Let wel: je kunt de AKV en verenigingswerk niet combineren bij eenzelfde opdrachtgever gedurende één kalenderjaar. Je kunt beide vergoedingssystemen wel afwisselen bij verschillende opdrachtgevers.

Voorwaarden voor de opdrachtgever

Zowel amateurkunstenaars als professionelen kunnen betaald worden via de AKV. Ook aan de kant van de opdrachtgever zijn er geen beperkingen: zowel een natuurlijk persoon, een feitelijke vereniging of een rechtspersoon kan zich online registreren. De regelgeving blijft dus eenvoudig. Om opdrachtgevers toch te stimuleren om professionele kunstenaars een professionele vergoeding te betalen, gelden er enkele bijkomende voorwaarden voor organisaties die vaak via AKV betalen.
  • Opdrachtgevers die jaarlijks meer dan € 551,56 via AKV betalen, moeten een solidariteitsbijdrage van 5% betalen aan de RSZ
  • Opdrachtgevers die jaarlijks meer dan 100 AKV-vergoedingen uitbetalen, dienen een rapportering in. Zij krijgen een vragenlijst die peilt naar o.m. de externe klanten en de financiële verhouding tussen de AKV-betalingen en de totaalomzet.
In overleg met de amateurkunstensector ligt de ondergrens voor rapportering op 100 vergoedingen. De meeste amateurkunstenverenigingen die amateurkunstenaars via AKV betalen, halen deze grens niet en moeten zich dus niet verantwoorden voor het gebruik van de AKV. De solidariteitsbijdrage zal echter wel op hun schouders terecht komen.

Online registratie

Vanaf 2024 zullen AKV-gebruikers zich kunnen registreren op een nieuw online platform ‘Working in the Arts’.
 
Wie gebruik wil maken van de AKV - zowel de uitvoerder als de opdrachtgever - moet zich vóór de activiteit registreren op het nieuwe online platform. Via een laagdrempelige en eenvoudige procedure wordt de prestatie ingegeven. Als uitvoerder kun je via het platform controleren hoeveel dagen je reeds gepresteerd hebt. Als opdrachtgever heb je een overzicht van de artiesten met wie je werkt.

Meer info?

Cultuurloket verzamelde alle nodige informatie over de AKV in dit artikel.

Op 20/02/24 kun je deelnemen aan een online webinar over de nieuwe vergoedingsregeling.