Master Archivistiek

Inventarisatie onderwijscollectie - Yper Museum

De collectie van het vroegere Onderwijsmuseum is integraal opgegaan in de collectie van het Yper Museum. Het gaat om een uitgebreide collectie van allerhande onderwijsmateriaal. Een groot deel bestaat uit handboeken en schoolschriftjes. Deze bieden een schat aan informatie over de leercultuur in het verleden. Helaas ontbreekt een goede inventarisatie. Als stagiair is het jouw taak om een inventaris op te stellen voor dit archief.
Contact: Sandrin Coorevits (coördinator Yper Museum)

Inventarisatie Archief Stedelijk Museum - Yper Museum

Het archief van de directe voorganger van het huidige Yper Museum, het Stedelijk Museum, biedt nog veel interessante informatie over de geschiedenis van het museum en de collectie. Hier zit zeker nieuwe informatie met betrekking tot de collectie. Bovendien gaat het om een van de oudste stedelijke musea van Vlaanderen. Hierdoor is het ook van historisch belang en onderzoeksmatig een interessant archief. Helaas is dit archief tot op heden niet volledig geïnventariseerd. Als stagiair is het jouw taak om een inventaris op te stellen voor dit archief.
Contact: Sandrin Coorevits (coördinator Yper Museum)

Inventarisatie Gemeentearchief Krombeke

Het stadsarchief van Poperinge bewaart slechts een gedeelte van het archief van deelgemeente Krombeke. Een groot aantal documenten werd namelijk in de loop van de 20e eeuw naar het rijksarchief van Brugge overgebracht. Wat van dit gemeentearchief in de Westhoek achterbleef is daardoor onvolledig en weinig gestructureerd. Als stagiair is het jouw opdracht om de oorspronkelijke structuur te reconstrueren en van dit archief een inventaris op te stellen.
Contact: Tijs Goethals (intergemeentelijk archivaris Poperinge-Vleteren)