Master Archivistiek

Inventarisatie onderwijscollectie - Yper Museum

De collectie van het vroegere Onderwijsmuseum is integraal opgegaan in de collectie van het Yper Museum. Het gaat om een uitgebreide collectie van allerhande onderwijsmateriaal. Een groot deel bestaat uit handboeken en schoolschriftjes. Deze bieden een schat aan informatie over de leercultuur in het verleden. Helaas ontbreekt een goede inventarisatie. Als stagiair is het jouw taak om een inventaris op te stellen voor dit archief.
Contact: Sandrin Coorevits (coördinator Yper Museum)

Registratie van  de deelcollecties van het In Flanders Fields Museum

De collecties van het In Flanders Fields Museum zijn rijk en divers: publicaties, kranten, brochures, foto’s, frontkaarten, objecten. Dit stelt het museum voor enkele uitdagingen: er is nog veel werk te verzetten op vlak van registratie van deze deelcollecties. Elke deelcollectie vereist immers haar eigen specifieke aanpak. Het eigenlijke project kan je zelf mee bepalen in samenspraak met het team behoud en beheer van het museum.
Contact: Annick Vandenbilcke (wetenschappelijk medewerker In Flanders Fields Museum)

Inventarisatie Gemeentearchief Krombeke

Het stadsarchief van Poperinge bewaart slechts een gedeelte van het archief van deelgemeente Krombeke. Een groot aantal documenten werd namelijk in de loop van de 20e eeuw naar het rijksarchief van Brugge overgebracht. Wat van dit gemeentearchief in de Westhoek achterbleef is daardoor onvolledig en weinig gestructureerd. Als stagiair is het jouw opdracht om de oorspronkelijke structuur te reconstrueren en van dit archief een inventaris op te stellen.
Contact: Tijs Goethals (intergemeentelijk archivaris Poperinge-Vleteren)