Met de rug tegen de muur: Tekstaffiches W.O. I

Vrijwilligers met W.O. I affiche

Tekstaffiches vormden het communicatiemiddel bij uitstek ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Enkele collecties werden gedigitailseerd.
© Zwarte Doos

Opzet

Op het moment dat de Duitse vijand het land binnentrad, werd de pers meteen sterk aan banden gelegd. Vanaf dat moment tot de bevrijding van de stad ruim vier jaar later verliep de communicatie met de bevolking hoofdzakelijk via affiches. De affiches vormen hierdoor een uiterst belangrijke bron voor de geschiedenis van het dagelijks leven in Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Om de broze affiches tegen de tand des tijds te beschermen, trok het Gentse Stadsarchief het cultureel erfgoedproject 'Tekstaffiches: spiegel van het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog'. De gedigitaliseerde collecties kunnen online geraadpleegd worden via de verschillende deelnemende instellingen. Kijk hier voor meer info en een overzicht.

Partners

Om dit te realiseren werkte het Gentse Stadsarchief samen met Erfgoedcel CO7, FARO, In Flanders Fields Museum, Packed vzw, Provinciearchief West-Vlaanderen, Stadsarchief Aalst, Stadsarchief Lier, Universiteitsbibliotheek Gent en VIAA. Dit project kreeg ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap.