Uitgelegd: De Toverknoop

12 januari 2023

Een toverknoop is een metselteken waarbij 5 ruiten gecombineerd zijn tot een kruisvorm of ruitkruis. Een metselteken is een in het metselwerk aangebrachte figuur door een metselaar, door het gebruiken van afwijkend gekleurde bakstenen. Men bracht vroeger metseltekens aan op gebouwen om het gebouw te beschermen tegen bliksem of brand, de bewoners tegen ziekte of dood, de opgeslagen goederen tegen bederf. Op 12 december 2022 gaf architect Marc Robben een interessante lezing in Westvleteren over magische gebouwbescherming. In dit album vind je voorbeelden van magische gebouwbescherming uit de streek.

Voorbeeld toverknoopVoorbeeld toverknoop

Contactpersonen