Wederopbouw

Wederopbouw© Inventaris Onroerend Erfgoed

Na de Eerste Wereldoorlog kwam er in de Westhoek een nooit geziene bouwactiviteit op gang: hele dorpen en stadsdelen moesten uit het niets herbouwd worden. De wederopbouw is één van de meest bepalende elementen voor het landschap, de stedenbouw en de architectuur van de Westhoek. Negentig jaar later komt deze materiële erfenis immers onder druk te staan door hergebruik en afbraak.

Het boek Bouwen aan wederopbouw 1914/2050. Architectuur in de Westhoek. brengt de geschiedenis van de wederopbouw in beeld en laat personen aan het woord die op een inspirerende manier een nieuwe betekenis aan deze architectuur geven.

Er zijn reeds verschillende onderzoeken over wederopbouwarchitectuur in de streek uitgevoerd:

Woon je in een wederopbouwpand? Heb je verbouwplannen? Neem dan zeker eens volgende publicatie door! 

Omgaan met (wederopbouw)erfgoed in een veranderende maatschappelijke context. Bouwen met gevoel.

Wie bij een concreet project meer informatie wenst over wederopbouwarchieven kan terecht op Het Gekwetste Gewest.

Contactpersonen