Bachelor Lerarenopleiding / Lager Secundair

In de voetsporen van de educatieve dienst - In Flanders Fields Museum

De educatieve dienst van het In Flanders Fields Museum ontwikkelt en begeleidt workshops, tochten en projecten met als doelgroep 10- tot 18-jarigen. Hoewel de eeuwherdenking reeds achter ons ligt, maakt de actualiteit de noodzaak om dit verhaal te blijven vertellen telkens duidelijk.
Wie zin heeft om zich in dit verhaal te verdiepen en actief met onze enthousiaste ploeg mee te werken, is altijd welkom. De opgedane ervaring zal je later in het werkveld zeker kunnen gebruiken.
Contact: Wouter Sinaeve (educatief medewerker In Flanders Fields Museum)

In de voetsporen van de educatieve dienst - Yper Museum

De educatieve dienst van het Yper Museum ontwikkelt en begeleidt workshops, tochten en projecten voor zowel kleuter, lager als secundair onderwijs. Onder de noemer ‘Middeleeuwen geleden’ geven we met onze ploeg kleur aan wat men binnen de geschiedschrijving ‘de donkere periode’ pleegt te noemen.
Wie zin heeft om zich in dit verhaal te verdiepen en actief met onze enthousiaste ploeg mee te werken, is altijd welkom. De opgedane ervaring zal je later in het werkveld zeker kunnen gebruiken.
Contact: Wouter Sinaeve (educatief medewerker Yper Museum)