Conflict in Contact

Logo Conflict in contact

De werkgroep ‘Conflict in Contact’ organiseert jaarlijks een contactdag over conflictarcheologie. Met deze contactdag willen we een ontmoetings- en overlegforum bieden voor allen die geïnteresseerd zijn in de archeologie van conflictsites uit een ver en minder ver verleden. 

Het colloquium richt zich tot archeologen en archeologiestudenten, maar ook tot historici, antropologen, amateurs van allerlei strekking en alle geïnteresseerden in deze materie. Conflictarcheologie wordt ook breder gezien dan enkel de Eerste Wereldoorlog. Diverse slagvelden of archeologische sporen met een link naar een conflict in een verder verleden in en in de directe omgeving van Vlaanderen en uiteraard ook de Tweede Wereldoorlog kunnen aan bod komen.

De lezingen hebben betrekking op de actualiteit van het archeologisch onderzoek, de opgravingen en vondsten van de voorbije jaren.