Constance • 29 jaar • Kameroen

Door haar precaire situatie werd de foto (op haar vraag) onherkenbaar gemaakt.

This pot reminds me of my childhood days and everything I wish for the future.

EN / This picture looks very much like the pot my grandma’s greatgrandmother made. We have it for the sixth generation now, and we still cherish it.

«

Deze kookpot doet me denken aan mijn kinderjaren en aan alles wat ik nog wens.

»

When you eat from the pot, it’s like you get the permission from your ancestors to do so. It brings blessings, it brings success, it brings fertility. My grandma got it from her mom, and my mom will get it from her mom and I hope to get it too someday.

NL / Deze afbeelding lijkt heel erg op de kookpot gemaakt door mijn oma’s grootmoeder. Hij is al zes generaties in ons bezit. Als je uit deze pot eet, is het alsof je hiervoor de toestemming krijgt van je voorouders. Eten uit deze pot brengt zegen, brengt succes, brengt vruchtbaarheid. Mijn grootmoeder kreeg hem van haar moeder, mijn moeder zal het van haar moeder krijgen en ik hoop hem zelf ooit ook te krijgen.


Contactpersonen