Duiken in de Machine

Duiken in de machine - fase 1

De hopplukmachine
©Texture - Museum over Leie en Vlas

Duiken in de machine is een experimenteel onderzoek naar de voordelen en mogelijkheden van het gebruik van 3D-modellen in het beheer, de bewaring en de ontsluiting van industrieel en agrarisch erfgoed.

Opzet

Duiken in de machine zoekt hoe moderne digitalisatietechnieken gebruikt kunnen worden voor het bewaren en beter ontsluiten voor het publiek van machinaal erfgoed. Grote en zware machines worden niet altijd in de beste omstandigheden bewaard, er is nood aan een duurzame conserveringsaanpak. Het project wou een antwoord bieden op de knelpunten die er zijn bij de bewaring en conservering van industrieel erfgoed.
Door het uittesten van verschillende technieken op verschillende machines werd een digitalisatiehandleiding opgesteld die een richtlijn kan bieden bij een concreet digitalisatieproject. De Hopplukmachine van Themilco van het Hopmuseum Poperinge was één van de testcases.
Volg het project ook op facebook.

Op 14 juni 2017 vond de studiedag 3D[IY] - erfgoedconservatie plaats in het MIAT. Lees hier meer.

Partners

Het project kreeg als ontwikkelingsgericht erfgoedproject steun van de Vlaamse Overheid. Erfgoedcel CO7 is één van de partners binnen het project.