Duurzaamheid en CO7

CO7 wil bijdragen aan een duurzame samenleving. Dit maakt deel uit van onze missie en visie.

Onze doelstellingen koppelen we aan de SDG’s en we deden de MVO-scan. Hierop scoren we 63% (zomer 2019).

We zijn sterk op vlak van mens en maatschappij o.a.

  • We zijn zorgzaam voor personeel, vrijwilligers, partners, stakeholders en burgers.
  • Betrokkenheid met de gemeenschap is een vertrekpunt in onze werking.
  • De organisatie wordt behoorlijk en integer bestuurd.
  • We hebben aandacht voor persoonsgegevens, auteursrecht, portretrecht en intellectueel eigendom.

Hieraan willen we werken:

  • Ecologische voetafdruk naar beneden halen (o.a. minder afval, minder printen, openbaar vervoer/fiets voor verplaatsingen …)
  • Duurzame consumptie (o.a. duurzame aankopen, lokale aankopen, korte keten …)
  • Duurzaamheid onder de aandacht brengen (o.a. communicatie, vorming, promoten SDG’s, delen goede praktijken …)