Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018: Dichter bij de mensen

2018 was het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het CO7-project ‘Dichter bij de mensen’ werd in dat kader goedgekeurd.

Het project wou de rijkdom aan onroerend, roerend en immaterieel erfgoed in de Zuidelijke Westhoek 'dichter bij de mensen' brengen en hun onderlinge verbanden in de kijker zetten.

Dat gebeurde aan de hand van drie sites: De Mote in Langemark, het kasteel van Voormezele en de steen- en buizenbakkerij Dumoulin in Wijtschate.

EYCH - DumoulinEYCH - De MoteEYCH - Voormezele

Dit project kwam tot stand met medewerking van volgende partners:

Kerkfabriek Voormezele