Intergemeentelijk archief Poperinge-Vleteren

Contact: Tijs Goethals (intergemeentelijk archivaris Poperinge-Vleteren)

Het caféleven in Poperinge (1850-1950)

Net als veel andere steden heeft ook Poperinge een rijk verenigingsverleden. Veel van de activiteiten speelden zich af in de plaatselijke herbergen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Poperinge één van de eerste steden achter het front. Hierdoor floreerde het caféleven. Doorheen de tijd verdwenen verenigingen, ontstonden nieuwe cafésporten, openden en sloten cafés … Veel van deze informatie is terug te vinden in de stadsarchieven en de plaatselijke kranten.
Onderzoeksvragen:

  • Welke evoluties zijn merkbaar binnen het caféleven? Hoe evolueert het aantal cafés?Welke verenigingen/caféspelen komen en gaan?
  • Zijn er verschillen tussen de zuilgebonden cafés?
  • Wat was de impact van de Eerste Wereldoorlog op het caféleven?

De griffiers en baljuws van Poperinge (Ancien Régime)

Heel wat historische bronnen zijn opgesteld door of in opdracht van de griffiers en baljuws van Poperinge. Op deze documenten is al heel wat historisch onderzoek gebaseerd. Maar een diepgaande studie over wie deze documenten opmaakte, blijkt niet te bestaan.
Opdracht:

  • Een prosopografisch onderzoek naar de baljuws en griffiers van Poperinge.
  • Een biografische studie van de belangrijkste baljuws en griffiers van de stad.

De geschiedenis van KFC Poperinge

In 2016 schonk voetbalclub KFC Poperinge haar oude documenten aan het stadsarchief. Hiervan werd ondertussen een inventaris opgemaakt. Historisch onderzoek op basis van deze documenten werd nog niet uitgevoerd.
Opdracht: Je onderzoekt het ontstaan en de evolutie van de voetbalploeg en plaatst dit binnen de historische context.