Yper Museum

Contact: Hannelore Franck (Wetenschappelijk onderzoeker Yper Museum)

Plan van Ieper uit 1564

Het oudste stadsplan van Ieper dateert van 1564. Omdat het plan van nog net voor de Beeldenstorm dateert, verbeeldt dit relatief goed de situatie van de middeleeuwse stad.  Opdracht: Een grondig multidisciplinair onderzoek naar de kaart (zowel qua herkomst als inhoud) kan nieuwe zaken onthullen.

Beeldenstorm Ieper

Ieper was na het uitbreken van de Beeldenstorm in Steenvoorde, de eerste echte grote stad waar de Beeldenstorm toesloeg. Door het gebrek aan administratieve bronnen, is deze episode nog veel te weinig onderzocht geweest. Nochtans is er wel degelijk bronmateriaal voorhanden: de stadsrekeningen in de Rekenkamer en de verschillende kronieken bieden interessante perspectieven op de episode.

De middeleeuwse leprozerie van Ieper