Hopmuseum Poperinge

Een prosopografie van de hoptelers in Poperinge vanaf de 19e eeuw.

Contact: Nele Rubrecht (verantwoordelijke Hopmuseum)

Poperinge is dé Belgische hoppestad, met een geschiedenis en een landschap getekend door de hopteelt. Er zijn momenteel nog een twintigtal hoptelers actief in Poperinge, het grootste aantal in België. Die twintig huidige hoptelers zijn slechts een schim van wat het aantal ooit was, toen de hopteelt nog echt leefde bij alle inwoners van Poperinge. Via dit onderzoek willen we een eerste stap doen naar een sociale benadering van de evolutie van de hopteelt in Poperinge, vanaf de 2e helft van de 19e eeuw. 
Het archief van het Hopmuseum herbergt heel wat bronnen waarmee kan aan de slag gegaan worden. Zo zijn er de weegboeken en gewaslijsten vanaf de 2e helft van de 19e eeuw. Recenter zijn er onder andere de archieven van de hopcoöperatieven waarin de hoptelers zich verenigden. Hierin kunnen de hoptelers gevonden worden en al een eerste inschatting gemaakt worden van de grootte van hun onderneming en de locatie van hun teelt in Poperinge. Daarnaast zijn er de bevolkingsboeken, de kiezerslijsten en later de kadastrale leggers die de start van de profielopbouw van de individuele telers kan betekenen. Dit kan verder uitgebreid worden met het huwelijksregister. 
Deze documenten leveren een schat van informatie om te kunnen ontdekken wie die telers waren, wat de eventuele familieverbanden waren of de invloed van het gezin was en hoe hun onderneming en loopbaan, hun inzet en de omzet evolueerden doorheen de jaren. Zijn er bepaalde kenmerken die terugkomen en zijn daarin overeenkomsten te onderscheiden? Of wat zijn net de verschillen? Welke zaken typeerden een ‘Poperingse hommelboer’?