Ik wil financiële ondersteuning voor werken

Financiering Ieper - Maloulaan voor erfgoed

Voor werken aan beschermd erfgoed én aan gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed, kan je een erfgoedlening aanvragen.

Voor werken aan beschermd erfgoed kan je een beroep doen op de erfgoedpremie. In sommige gevallen moet je de werken waarvoor je een premie aanvraagt, vermelden in een goedgekeurd beheersplan:

Wanneer heb je een beheersplan nodig?
Hoe stel je een beheersplan op?

Bepaalde werken komen ook in aanmerking voor vermindering personenbelasting.

 

De Provincie West-Vlaanderen subsidieert het onderhoud, instandhouding, ontsluiting en het bezoek aan erfgoedlocaties.

Er bestaan ook alternatieve financieringsvormen voor erfgoed:

Alle woonpremies

Op de Premiezoeker vind je alle premies voor verbeterings- , renovatie- en aanpassingswerken aan je woning of je contacteert je gemeentelijke woondienst:

het Intergemeentelijk Woonloket Mesen
de Habito Woonwinkel Heuvelland-Poperinge-Vleteren
de dienst Wonen Ieper
de Woondienst Zonnebeke-Langemark.

Contactpersonen